Top Navigácia

Aj v roku 2015 sme spolupracovali s obchodnými centrami, a to konkrétne s OC MAX Trenčín, OC MAX Poprad, OC MAX Prešov a OC Tulip Martin. 

Na týchto podujatiach sme spríjemňovali víkendové nákupy všetkým návštevníkom obchodných centier, ale najmä deťom. Počas celého dňa mali návštevníci možnosť nazrieť do minulosti prostredníctvom ukážok stredovekých remesiel, ochutnať výborné stredoveké špeciality a zabaviť sa dobovými atrakciami. Nechýbal ani sprievodný program v podobe krátkych inscenácií, ale aj slávnostný galaprogram, ktorý návštevníkov zaujal nielen dojemnou scénkou zo života stredovekého človeka, ale tiež interaktívnym divadielkom pre deti a vlajkovou šou v podaní našich šikovných žonglérok či módnou prehliadkou odevov zo 14. storočia.

Špeciálne pre deti boli počas celého dňa pripravené stanoviská, na ktorých sa čo-to priučili o cnostiach a zručnostiach stredovekých bohabojných rytierov či spanilých princezien, zaborili zvedavé nošteky do práce remeselníkov či pršteky do stredovekej hrachovej kaše. Po absolvovaní svojej púti za poznaním si deti vyslúžili čestný diplom a boli slávnostne pasované za rytierov, princezné či remeselníkov. Ako bonus pri príležitosti osláv sviatku najmenších bola pre deti pripravená truhlička s pokladom, ktorú však nečakane uniesol zlý škret! Novopasovaní rytieri a princezné sa odeli do bojových tabardov, popadli meče a so vzrušením na tváričkách škreta premohli a sladký poklad vybojovali pre svoje maškrtné brušká.

V trenčianskom MAX-e mali návštevníci možnosť spoznať aj našich zvieracích členov – párik oslíkov Hildu a Zigiho, ovečky – Ovu a Ovu Druhú a kačičky. Naše zvieratká spolu vytvorili gazdovský dvor, aký bol v období stredoveku súčasťou takmer každého hospodárstva.

Dátumy jednotlivých podujatí:
30.05.2015 – OC MAX Prešov
31.05.2015 – OC MAX Poprad,  Fotky z akcie
12.09.2015 – OC MAX Trenčín
10.10.2015 – OC Tulip Martin

Najbližšie akcie

No events found