Top Navigácia

Medzinárodný deň detí pre žiakov zo ZŠ s MŠ Častá dňa 31.5.2013

Vo sviatok Medzinárodného dňa detí sme sa rozhodli zorganizovať program pre žiakov zo ZŠ s MŠ Častá. Žiaci všetkých ročníkov, od prvého až po deviaty, si postupne prešli najrôznejšími disciplínami, v ktorých si zmerali svoje fyzické a vedomostné schopnosti. Kvôli zlému počasiu sme boli nútení program presunúť do vnútorných priestorov školy, čo nám všetkým však nebránilo v tom, aby sme sa spolu výborne zabavili. Súťažilo sa v nasledovných disciplínach:

  • Lukostreľba

V tejto disciplíne si mali deti možnosť zastrieľať z lukov longbow s librážou 18 a 30 vyrobených z jaseňového dreva a longbow s librážou 22 vyrobeného z liesky. Statočne sa so streľbou popasovali aj nadšení žiaci z nižších ročníkov, z ktorých si nejeden už streľbu z luku mal možnosť vyskúšať na niektorom z historických festivalov. Aj starších žiakov, častokrát po menšom prehováraní, nevynímajúc tiež pani učiteľky, streľba z luku oslovila.

  • Vojenský výcvik

Pozor! Postoj! Krok! Aj tieto povely sa ozývali v školských priestoroch. Žiaci si mali možnosť osvojiť základné postoje, ktoré sa využívajú na šermiarskych tréningoch. Pre väčšiu bezpečnosť žiaci bojovali takzvanými mäkčenými zbraňami, ktoré sú akýmisi neškodnými napodobeninami skutočných mečov. Vybraní žiaci mohli osvojené techniky boja zužitkovať v záverečnom šermiarskom turnaji.

  • Kondičná disciplína

Preverovali sme tiež kondíciu a zručnosti detí z častovskej školy. Aj keď disciplína vyzerala na prvý pohľad jednoducho, odhodlaní žiaci sa neraz pri nej zapotili. Najmä vtedy, ak po desiatich zatočeniach okolo vlastnej osi museli vynaložiť maximálne sústredenie na to, aby mäkčeným mečom trafili kolík.

  • Život v stredovekom tábore a kultúra Slovanov

Táto disciplína bola pre žiakov oddychovou, pretože si tu mali možnosť vypočuť prednášky o stredovekom živote, obliekaní, táborení a o zbraniach, typických pre obdobie, ktorému sa venujeme. Pre celkové priblíženie danej doby sme mali pripravený ilustračný materiál.

  • Vedomosti

Áno, aj na Deň detí sme preverili vedomosti našej mládeže. Otázky boli primerané veku súťažiacich a zväčša sa týkali histórie. Tiež sme mali možnosť deťom ukázať sokola poštolku Pipa, čo akcii pridávalo na autenticite. Mladšie ročníky sa zúčastnili v súťaži, kde mali tohto dravca nakresliť a za najlepšie kresby bola udelená symbolická cena.

Po úspešnom absolvovaní jednotlivých disciplín boli žiaci v mene jeho výsosti, Žigmunda Luxemburského, pasovaní za rytierov a prijali diplom. Potom prišlo do tuhého. Nasledoval lukostrelecký a šermiarky turnaj, do ktorého bol vybraný vždy jeden najlepší žiak z každej triedy. Po urputných bojoch boli vyhlásené výsledky a tí najlepší z najlepších si vyslúžili medaily. Všetci žiaci si viedli veľmi dobre. Bolo skvelé pracovať s týmito malými bojovníkmi, ktorí aj nám priniesli v tento deň veľa radosti, a hoci už nie sme deti, veľmi sme si ich deň spolu s nimi užili. Nech žije kráľ!

Fotogaléria tu!

Najbližšie akcie

No events found