Top Navigácia

sobota, 09. február 2013

Dobová hostina

Občianske združenie Schatamnsdorf Častá zorganizovalo v spolupráci s kompániou Trnavských žoldnierov, lukostrelcov Vinedi a hudobnou skupinou Fándlyho bicykel dobovú hostinu v priestoroch farských pivníc v Častej.

sobota, 09. február 2013