Top Navigácia

piatok, 29. marec 2013

Krížová cesta

Občianske združenie Schatamnsdorf Častá zorganizovalo v kostole sv. Imricha v Častej, hranú krížovú cestu.

piatok, 29. marec 2013