Top Navigácia

streda, 29. máj 2013

Deň detí na základnej škole v Častej

Vo sviatok Medzinárodného dňa detí sme sa rozhodli zorganizovať program pre žiakov zo ZŠ s MŠ Častá. Žiaci všetkých ročníkov, od prvého až po deviaty, si postupne prešli najrôznejšími disciplínami, v ktorých si zmerali svoje fyzické a vedomostné schopnosti.

streda, 29. máj 2013