Top Navigácia

 

Ďakujeme, že ste prejavili záujem o podporu nášho občianskeho združenia!


Peniaze z 2% sú pre nás významným zdrojom prímov, ktoré nám umožňujú dosahovať ciele združenia. 
 

 

 

Ďakujeme!

 

 

Ako poukázať 2% z daní?

Všetky potrebné informácie k možnosti poukázať 2% z dane pre občianske združenie Schatmansdorf nájdete na web stránke: 

https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=17157

 

Vopred ďakujeme :)