Top Navigácia

 

Ďakujeme, že ste prejavili záujem o podporu nášho občianskeho združenia 


Peniaze z 2% sú pre nás významným zdrojom prímov, ktoré nám umožňujú dosahovať ciele združenia. 

V minulom roku sme vďaka Vašej finančnej podpore kúpili do zruženia raznicu na naše larpové mince, drevo na výrobu replík stredovekého nábytku a motorovú pílu, ktorá nám výrazne uľahčuje prácu pri chystaní dreva na larp.

Ak chcete venovať 2% z daní nášmu združeniu aj tento rok, budete potrebovať nasledovné formuláre 

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane a Potvrdenie o zaplatení dane 

 

 

 

Ďakujeme!

 

Ako poukázať 2%

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2014, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2015 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2015 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2015 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Zdroj : http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=17157