Top Navigácia

Iluminátor

Remeslo vyžadujúce si nadanie, kreativitu, trpezlivosť a zručnosť! Do vynájdenia kníhtlače sa knihy písali ručne. Táto tradícia pokračovala až do 16. storočia. Pisári pochádzali hlavne z radov duchovných, kde sa budúcim pisárom dostalo potrebné vzdelanie v katedrálach či kláštorných školách. Pisári a iluminátori prepisovali knihy či písali úradné listiny. Pisárske činnosti si cirkev veľmi vážila. Pisári, ktorí napísali množstvo kníh, sa často stávali slávnymi a váženými. Cirkevné skriptóriá pracovali hlavne pre svoju potrebu, ale aj na objednávky iných ľudí, napríklad pre panovníka.
 

nedeľa, 06. december 2015