Top Navigácia

Sokoliar

Sokoliarstvo je umenie lovu zveri pomocov cvičených dravých vtákov, ktoré vzniklo pred 4500 rokmi na území strednej Azie. V stredoveku už bolo sokoliarstvo rozšírené vo všetkých európskych, ázijských a severoafrických krajinách a chovy dravcov (predovšetkým sokolov) sa stali samozrejmosťou na každom panovníckom dvore. K významnému rozvoju sokoliarstva došlo počas obdobia krížových výprav a lov za pomoci dravcov bol u šľachty v celej strednej a západnej Európe veľmi obľúbený až do 17. storočia. V súlade s vtedajším právom boli sokoliari takmer výlučne panovníci a šľachta. Vlastniť dravé vtáky bolo vecou prestíže vtedajšej doby. Preto je toto remeslo aj neodmysliteľnou súčasťou každej historickej stredovekej akcii.

štvrtok, 04. apríl 2019