Top Navigácia

Sviečkar

Sviečkarstvo, ako samostatné remeslo organizované v cechu, poznáme až od začiatku 15. storočia z územia dnešného Nemecka. Patrilo k tým bohatším remeslám – čo sa týka nákladov aj ceny produktov. Stredoveký sviečkar si žil na vyššej spoločenskej nohe. O vosku ako o obchodnej komodite máme záznamy z nášho územia už v dobe Slovanov. Rozvoj sviečkarstva nastal s nárastom vplyvu a moci cirkvi, keďže sa sviečka stala súčasťou liturgie. Sviečka je vyrobená z včelieho vosku. Tých, čo si mohli dovoliť kúpiť sviečky, nebolo veľa – bol to zväčša kráľovský dvor, vyššie cirkevné úrady a bohatí a majetní šľachtici.

nedeľa, 06. december 2015