Hrnčiar

Hrnčiarstvo patrí k jedným z najstarších remesiel. Prvé predmety vyrobené z pálenej hliny datujeme až do praveku.

Keramika bola najskôr modelovaná ručne bez použitia kruhu. Na území dnešného Slovenska začali hrnčiarsky kruh používať už v 4.storočí p. n. l. Kelti. Od 13.storočia sa objavuje rýchlorotujúci hrnčiarsky kruh. Stredoveký hrnčiar zabezpečoval pre svoje okolie výrobu predmetov každodennej potreby, akými boli nádoby na uchovávanie potravín a tekutín, nádoby na tepelnú úpravu jedla, riad, kahance na osvetľovanie alebo aj nočníky. Svoje dielne hrnčiari stavali na miestach s ložiskami kvalitnej hliny a s dobrým prístupom k drevu, ktorého bolo na výpal keramiky potrebné veľké množstvo. Pre nízku cenu hliny bola keramika považovaná za spotrebný tovar.

Členovia projektu