Krajčír

Krajčírske remeslo je s nami už od vtedy, čo ľudstvo povyliezalo z jaskýň a snažilo sa pozošívať, čo svet dal tak, len aby to dáko zahrialo. V cechoch sa krajčírstvo ako remeslo objavuje až od konca 14. storočia

Remeselnícke cechy sa zakladali v bohatých banských mestách. Po móde z 13. storočia, v ktorom prevládali voľné strihy, prišli v 14. storočí do mužskej módy vypasované kabátce, často podšité viacerými vrstvami látky, aby sa tak umelo vytvoril dojem veľkej hrude. Ľudia milovali farby, módni fičúri si s obľubou obliekali každú nohavicu inej farby. Tí najchudobnejší si sami spracovávali ľan na plátno, z ktorého si sami šili voľné odevy jednoduchého strihu. Zbohatlíci, čo boli najmä mešťania, priam hrali farbami, ich odevy farebne kontrastovali. Šľachtické odevy z drahých a vzácnych látok sa na dvore tešili obľube i obdivu. Samotní krajčíri však boli zle platení, učučaní v chladných kôlničkách, nad šitím zhrbení remeselníci, robili od svitu do mrku, aby uživili svoje rodiny.

Členovia projektu