Naše projekty

Zachovo panstvo (1305-1330)

V rámci tohto projektu stvárňujeme dvor šlachtica Feliciána Zacha. V rámci projektu sa špecializujeme aj na rekonštrukciu kumánov na území Slovenska

Wolfurtovské panstvo (1390 – 1418)

Naše občianske združenie stvárňuje dvor Ulricha Wolfurta. Vďaka množstvu dochovaných písomných a archeologických nálezov sa snažíme verne napodobniť život na prelome 14 a 15 storočia v regióne Červenokamenského panstva.