Wolfurtovské panstvo (1390 – 1418)

Medzi rokmi 1390 – 1393 získal hrad Červený Kameň od Žigmunda Luxemburského do zálohu Ulrich Wolfurt. Wolfurtovci sa tak po druhýkrát sťahujú na Červenokamenské panstvo, predtým vlastnil Červený Kameň otec Ulricha, Eglof niekedy medzi rokmi 1364-1377.

Naše občianske združenie stvárňuje dvor Ulricha Wolfurta. Vďaka množstvu dochovaných písomných a archeologických nálezov sa snažíme verne napodobniť život na prelome 14 a 15 storočia v regióne Červenokamenského panstva.