O nás

Občianske združenie Schatmansdorf Častá funguje oficiálne od roku 2011. Venujeme sa stvárneniu života ľudí v neskorom stredoveku, konkrétne prezentácii historického obdobia prelomu 14. a 15. storočia. Primárne sa zameriava na rekonštrukciu dobových remesiel a hodnovernú ukážku života stredovekého človeka. Vo svojej remeselnej činnosti sa riadime opismi a postupmi z dobových literárnych prameňov, ilumináciami a archeologickými nálezmi, ktoré slúžia ako inšpirácia pre vernú ilustráciu konkrétneho remesla.

Vo výbave remeselníka nájdete tradičné aj stredoveké nástroje. Výrobky remeselník vyrába zo v stredoveku dostupných materiálov, a tak je hotový výrobok takmer vernou replikou toho dobového. Stredoveký tábor reprezentuje obraz putujúcej karavany s poľnou kuchyňou.
Okrem remesiel sa venujeme aj rekonštrukcií života šľachticov Feliciána Zacha (1305-1330) a Ulricha Wolfurta (1390 – 1418).
OZ Schatmansdorf sa venuje i parciálnym voľnočasovým aktivitám, ako napríklad zber odpadkov v malokarpatských lesoch pri príležitosti Dňa zeme.

One thought on “O nás

  1. Spätné upozornenie: only pharmacies com

Comments are closed.