O nás

Občianske združenie Schatmansdorf Častá funguje oficiálne od roku 2011. Venujeme sa stvárneniu života ľudí v neskorom stredoveku, konkrétne prezentácii historického obdobia prelomu 14. a 15. storočia. Primárne sa zameriava na rekonštrukciu dobových remesiel a hodnovernú ukážku života stredovekého človeka. Vo svojej remeselnej činnosti sa riadime opismi a postupmi z dobových literárnych prameňov, ilumináciami a archeologickými nálezmi, ktoré slúžia ako inšpirácia pre vernú ilustráciu konkrétneho remesla.

Vo výbave remeselníka nájdete tradičné aj stredoveké nástroje. Výrobky remeselník vyrába zo v stredoveku dostupných materiálov, a tak je hotový výrobok takmer vernou replikou toho dobového. Stredoveký tábor reprezentuje obraz putujúcej karavany s poľnou kuchyňou.
Pod záštitou občianskeho združenia pôsobí aj žonglérska skupina Nerthus. Žonglérky situujú svoje vystúpenia do stredovekého prostredia kaukliarov a igricov, no sú taktiež zručné v moderných ohňových či UV LIGHT kreáciách.
OZ Schatmansdorf sa venuje i parciálnym voľnočasovým aktivitám, ako napríklad zber odpadkov v malokarpatských lesoch pri príležitosti Dňa zeme, organizuje stredoveký živý Betlehem a spolupodieľa sa na rôznych kultúrnych podujatiach na Slovensku a v zahraničí, či už účasťou alebo organizáciou. V obci Častá sa podieľa na organizácii Častofského rínku, spoluorganizuje Jarné slávnosti a Vianočnú koledu na hrade Červený Kameň, kde tiež organizuje Festival zabudnutých remesiel.